לאורך הדרך

אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לצמצום צריכת האנרגיה במוסדות המדינה

18.01.11 קטגוריית: ירוק

ח"כ חנין, יוזם ההצעה: "החסכון באנרגיה חשוב סביבתית, רווחי כלכלית ונכון מבחינה ערכית"