לאורך הדרך

שירותים לילדים ותחבורה ציבורית יסייעו למצוקת בתעסוקה בקרב נשים ערביות

03.02.10 קטגוריית: חברה וכלכלה

מתוך נאום בכנסת: גברתי יושבת הראש, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני שמח שההזדמנות הזאת של הדיון בהשתתפות 40 חברי כנסת ובהשתתפות ראש הממשלה כתוצאה מיוזמת 40 חברי כנסת, באה כאשר התפרסמו ממצאי ה-OECD ביחס למצבה הכלכלי והחברתי של ישראל. השורה התחתונה: אם ישראל תצורף ל-OECD היא תהיה המדינה הענייה ביותר ובעלת […]