לאורך הדרך

נאומו של דב נגד הצעת חוק הפרטת הקרקעות

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, עמיתי חברי הכנסת, יש מקום לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל גוף ביורוקרטי, גוף שאיננו שקוף, מקבל החלטות שאינן לתועלת הציבור הרחב. יש מקום לרפורמה. יש מקום לרפורמה שתהפוך את הגוף הזה ליותר שקוף, ליותר אחראי לציבור, ליותר מחויב לכל הקבוצות ולכל הציבורים באוכלוסייה הישראלית, למחויב ליהודים ולערבים, למחויב לפריפריה. […]

הפרטת מינהל מקרקעי ישראל: האינטרס הנדל"ני גבר

המאמר התפרסם ב-ynet, על רקע יוזמת נתניהו להפרטת מינהל מקרקעי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל זקוק לרפורמה. הוא צריך להיות פחות ביורוקרטי, יותר שקוף, יותר דמוקרטי ויותר ציבורי. יותר שקוף – כך שנוכל לדעת מה מתרחש שם ומהן ההחלטות המתקבלות. בחלקן אלה הן החלטות בעלות השלכות גדולות על חיינו. להחלטות שעניינן שינוי ייעודן של הקרקעות, למשל, […]

חובת התקנת חסכמים במבני ציבור – התקבלה בטרומית

25.06.08 קטגוריית: ירוק

הצעת חוק המים (תיקון – חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמשים גופי ציבור, התשס"ח-2008, ביוזמת דב וחברי הכנסת יוחנן פלסנר (קדימה), גלעד ארדן (ליכוד), איתן כבל (עבודה), אסתרינה טרטמן (ישראל ביתנו), התקבלה בקריאה טרומית. ההצעה מחייבת התקנת חסכמים (אביזרים חוסכי מים) בכל המבנים המשמשים מבנים ציבוריים וזאת כדי לצמצם את הגירעון במשק המים הישראלי.  דב: "הניסיון מלמד […]

דב יוזם חוק עידוד תחבורת אופניים

29.08.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, תקשורת

פיתוח שבילי אופניים, הסעת אופניים ברכבת ובאוטובוסים, החזר הוצאות וניכוי ממס… דב יוזם הצעת חוק לעידוד תחבורת האופניים, בשיתוף עם התנועה הסביבתית, ארגון ישראל בשביל אופניים וארגונים חברתיים. הצעת החוק החדשה תתבסס על העקרונות הבאים: חיוב רשויות מקומיות להציג תכניות לפיתוח שבילי אופניים, תוך הקצאת תקציבים מיוחדים לנושא; חיוב משרד התחבורה להציג תכנית לאומית לעידוד […]

יצא לאור קובץ הרצאותיו של דב, "גלובליזציה"

"הבעיה הגדולה היא, שבמקום מימוש אמיתי של כל האפשרויות העצומות שנוצרו, הגלובליזציה העכשווית מתקיימת בתוך עננים של אשליה. החלופה הביקורתית אינה הצעה לוותר על החיים הטובים, אלא דרך לחזור ולממש אותם בפועל. זו אינה דרך פשוטה, אבל זו הדרך היחידה לא רק להציל את העולם שלנו, אלא גם להפוך אותו למקום שבאמת טוב לחיות בו." […]

אינאס אל-אטרש, חולת סרטן, תושבת אחד הכפרים הבדואיים הלא-מוכרים בנגב

גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, לא רבים הם המקרים שבהם אנחנו יכולים לומר דברים בטרם נעשה מעשה שצריך להימנע. המקרה שאני מדבר עליו היום הוא אחד המקרים האלה. אני מדבר על מקרה של ילדה קטנה, אינאס אל-אטרש, חולת סרטן, שהיא תושבת אחד הכפרים הבדואיים הלא-מוכרים בנגב. כמו יתר תושבי הכפרים הלא-מוכרים, גם לאינאס ולבני משפחתה […]

הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון – שלט דיגיטלי)

28.06.06 קטגוריית: ירוק

הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון – שלט דיגיטלי), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 1 1. בחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-19661 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – בהגדרת "שלט", בסופה יבוא "ולמעט שלט דיגיטלי". אחרי ההגדרה "שלט" יבוא: ""שלט דיגיטלי" – מתקן הכולל מסך אלקטרוני, או כל […]

הצעת חוק משק החשמל

27.06.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק משק החשמל (תיקון – ועדה מיוחדת), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 17 בחוק משק החשמל, התשנ"ו-19961, בסעיף 17 – (ד1) מוקמת ברשות ועדה מיוחדת, שמטרתה לפטור או להקל בפירעון חובות שנוצרו מצריכת חשמל של צרכנים, שעקב מצבם הכלכלי לא עמדו בתשלומים; הוועדה […]

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה

27.06.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראות בנוגע להסעת ילדים באוטובוס), התשס"ו-2006 הוספת סעיף 2א1. בפקודת התעבורה1, אחרי סעיף 2 יבוא: הסעת ילדים באוטובוס לא ינתן רשיון רכב ולא יחודש רשיון רכב לאוטובוס המסיע ילדים, אלא אם כן הותקנו בו חגורות בטיחות על […]