המאבק למען הפליטים

המאבק למען הפליטים

בכל שנה מייבאת הממשלה לישראל עשרות אלפי עובדים זרים. עובדים אלה מועסקים בתנאים לא תנאים, נרדפים על-ידי יחידת עוז ולא פעם מגורשים לארצות מוצאם בגלל שינויים במצבם האישי (קיום מערכת יחסים זוגית, כניסה להריון) או שינוי בהעסקתם (מות המעסיק, עזיבה של העובד/המעסיק),

במקביל נכנסים לישראל מהגבול הדרומי פליטים מאפריקה אשר מבקשים לקבל מקלט בישראל לאור התופת שחוו בארצם. חלק מהפליטים מוחזרים למצרים, למרות דיווח של נציבות הפליטים של האו"ם כי קיימות עדויות לכך שהחזרתם עלולה לסכן את חייהם. אותם פליטים שנשארים בישראל מוחזקים במעצר מיותר ושרירותי תקופות ארוכות, אינם זוכים למעמד של פליט, אינם רשאים לעבוד ועד לא מכבר לא היו רשאים לשהות במרכז הארץ.

אסור לישראל, המצדיקה את קיומה בעובדת הקמתה על ידי פליטים ולמען פליטים, להתייחס בצורה כל-כך אכזרית לפליטים המתדפקים על שעריה.

מטרות המאבק למען הפליטים ומהגרי העבודה הן לעצור את "מדיניות הדלת המסתובבת" של המדינה, שבמסגרתה (לרווחת חברות הקבלן וכוח האדם) מתרחש ייבוא מסיבי של עובדים זרים חדשים לישראל במקביל לגירוש עובדים שכבר נמצאים בישראל; ולהבטיח יחס אנושי לאותם פליטים שכבר נמצאים בישראל הכולל הענקת מעמד פליט וכיבוד האמנה הבינלאומית לזכויות הפליט.

המאבק למען הפליטים ומהגרי העבודה, שהחל בכנסת ה-17, הצליח לאחד סביבו אנשים רבים אשר יצאו לרחובות ולמאבק ציבורי עיקש למען זכויות הפליטים ומהגרי העבודה בישראל. למאבק היו הצלחות: נוהל חדרה-גדרה בוטל ונדחה גירושם של ילדי מהגרי העבודה.

בשלב זה אנו נאבקים נגד הצעת חוק למאסר פליטים וישראלים המסייעים להם – הצעה משולחת רסן לקציבת עונשי מאסר ארוכים מאוד על מי שמוגדר בחוק כ”מסתנן” לגבולות ישראל, ועל ישראלים שמסייעים לו בכניסה או בשהייה בישראל. מדובר בהצעה שמכוונת באופן ישיר כנגד פליטים שמגיעים לישראל דרך גבול מצרים ממקומות מוכי גורל ומלחמות באפריקה. תקוותי שהמאבק הציבורי שמתארגן בימים אלה כנגד היוזמה יביא לבלימת המהלך בכנסת.

בתחילת הדרך הייתי היחיד בכנסת להתנגד להצעת חוק ההסתננות בקריאה ראשונה בכנסת ה-17 ולהתנגד לדין רציפות להצעת החוק בכנסת ה-18. למאבק הצטרפו ח"כים נוספים והיום אנו פועלים יחד להתנגד להצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית.

פרטים ומידע על המאבק ניתן למצוא בקישורים הבאים:
http://www.amnesty.org.il/?CategoryID=170

א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל
מוקד סיוע לעובדים זרים
קו לעובד