המאבק בייקור והפרטת המים

המאבק בייקור והפרטת המים

ב-1 בינואר 2010 העלתה ממשלת ישראל את תעריפי המים בכ-25%, במסגרת רפורמה כללית ברשות המים. עם סיומה של הרפורמה, בסוף שנת 2010, צפויים תעריפי המים לעלות בכ-45%.

במהלך דיון בועדת הפנים והגנת הסביבה בראשותי, אשר התקיים בחודש בנובמבר, התגלו פרטיה המלאים של הרפורמה שעד אז לא הוצגה לציבור במלואה. בישיבה זו התגלה כי הרציונל העומד מאחורי עליית מחירי המים הוא הצורך להבטיח רווחיות לתאגידי המים שהוקמו על פי חוק תאגידי מים וביוב – כשלב ראשון של הפרטת שירותי המים בישראל.

בעבר טענו פקידי האוצר שהפרטת המים תוביל להוזלתם, שכן הרשויות המקומיות מעמיסות על מחירי המים עלויות אחרות שלהן. בישיבה המדוברת הודו הם כי המציאות הפוכה: כאשר הציבור חוסך במים (עקב המחסור החמור והמתמשך) תאגידי המים הופכים ללא "משתלמים", לא רווחיים – ולכן צריך להעלות את מחיר המים.

עליית תעריפי המים עוררה הפגנות ביוזמת חד"ש וכן מחאות של איגוד העובדים הסוציאליים, של עמותת ידיד ושל מרכז השלטון המקומי. כן פורסם בנושא דו"ח ביקורתי חריף של מבקר המדינה. גם בכנסת ההתנגדות למהלך מתרחבת.

לקריאת נאומו של דב במליאת הכנסת על ייקור המים

פרטים נוספים:
איגוד העובדים הסוציאלים
עמותת ידיד
פרוטוקול ועדת הפנים מיום 24.11.09 בנושא ייקור תעריפי המים
מבקר המדינה – חוות דעת בנושא: קביעת מחיר המים
אתר מרכז השלטון המקומי נגד ייקור המים