לאורך הדרך

אינאס אל-אטרש, חולת סרטן, תושבת אחד הכפרים הבדואיים הלא-מוכרים בנגב

גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, לא רבים הם המקרים שבהם אנחנו יכולים לומר דברים בטרם נעשה מעשה שצריך להימנע. המקרה שאני מדבר עליו היום הוא אחד המקרים האלה. אני מדבר על מקרה של ילדה קטנה, אינאס אל-אטרש, חולת סרטן, שהיא תושבת אחד הכפרים הבדואיים הלא-מוכרים בנגב. כמו יתר תושבי הכפרים הלא-מוכרים, גם לאינאס ולבני משפחתה […]

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית תיקון – מפרץ אילת

02.07.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור יורי שטרן מיכאל נודלמן עמירה דותן משה גפני אברהים צרצור חנא סוייד מוחמד ברכה זאב אלקין הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – מפרץ אילת), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 2 1. בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד–20041, בסעיף 2 – בהגדרה "סביבה חופית", בכל מקום, אחרי […]

הצעת חוק שימור אנרגיה במוסדות ציבור

02.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור יורי שטרן מיכאל נודלמן עמירה דותן אברהים צרצור מוחמד ברכה חנא סוויד זאב אלקין הצעת חוק שימור אנרגיה במוסדות ציבור, התשס"ו-2006 פרק א': מטרת החוק מטרה מטרת חוק זה להקטין את צריכת האנרגיה של מוסדות ציבור ולהביא לשימורה, כדי להביא הוצאת המדינה לרכישת דלקים, […]

הצעת חוק לעידוד השקעות הון תיקון – שמירה על איכות הסביבה

01.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור יורי שטרן מיכאל נודלמן עמירה דותן משה גפני אברהים צרצור חנא סוייד מוחמד ברכה זאב אלקין הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – שמירה על איכות הסביבה), התשס"ו- 2006 תיקון סעיף 9 1. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-19591, בסעיף 9(א), אחרי פסקה (6) יבוא: […]

הצעת חוק המים תיקון – שיפור אכיפה

01.07.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור יורי שטרן מיכאל נודלמן עמירה דותן משה גפני אברהים צרצור מוחמד ברכה חנא סוייד זאב אלקין הצעת חוק המים (תיקון – שיפור אכיפה), התשס”ו-2006 הוספת סעיף 20ה1 1. בחוק המים, התשי"ט-1959[1], (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 20 יבוא: (1) (א) ידגום, באופן שיקבע […]

הצעת חוק המים תיקון – כבישים כמזהמים

01.07.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור יורי שטרן מיכאל נודלמן עמירה דותן משה גפני אברהים צרצור מוחמד ברכה חנא סוייד זאב אלקין הצעת חוק המים (תיקון – כבישים כמזהמים) התשס"ו-2006 תיקון סעיף 20א 1. בחוק המים התשי"ט-1959, תהיה הגדרת המונח "גורם זיהום": גורם זיהום – מפעל תעשייתי או חקלאי, בניין […]

הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (המזהם משלם)

01.07.06 קטגוריית: ירוק, שלום ודמוקרטיה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור עמירה דותן משה גפני יעקב מרגי חיים אורון זבולון אורלב בנימין אלון רובי ריבלין יוסי ביילין שלי יחימוביץ גדעון סער ג'מאל זחאלקה רן כהן אריה אלדד משה שרוני איברהים צרצור מוחמד ברכה חנא סוייד עמי איילון הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (המזהם משלם) […]

הצעה חוק המים תיקון -הרכב מועצת המים וסמכויותיה

01.07.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין הצעה חוק המים (תיקון -הרכב מועצת המים וסמכויותיה) התשס"ו-2006 תיקון לסעיף 11 1. ב בחוק המים התשי"ט-1959 (להלן – החוק העיקרי) תימחק הרישא ובמקומה יבואו המילים: "נוכח נציב המים שהתמנה לפי סעיף 138 (להלן – נציב המים) או נוכחה מועצת המים שהתמנתה לפי סעיף 125 (להלן […]

הצעת חוק המים תיקון – הזכות למים וייעודם

01.07.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין שלי יחימוביץ יורם מרציאנו מיכאל מלכיאור יורי שטרן מיכאל נודלמן משה גפני אברהים צרצור חנא סוייד מוחמד ברכה זאב אלקין הצעת חוק המים (תיקון – הזכות למים וייעודם) התשס"ו – 2006 תיקון סעיף 1 1.סעיף 1 בחוק המים התשי"ט-1959 מתבטל ובמקומו יוסף סעיף 1 אחר וזו […]

הצעה לסדר היום: תכנית ספדי לבנייה במערב ירושלים

28.06.06 קטגוריית: ירוק

דב חנין (חד"ש): תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותי חברי הכנסת, גברתי השרה, בימים אלה עתידה המועצה הארצית לתכנון ובנייה להכריע בהתנגדויות לתוכנית מערב ירושלים. מדובר ב-16,000 התנגדויות שהוגשו לתוכנית הזאת. זה מספר חסר תקדים, והאמת היא שגם התוכנית חסרת תקדים. התוכנית היא תוכנית דרמטית לבנות 20,000 יחידות דיור בעמק הארזים, בהר אורה, בהר חרת, ברכס […]