השדולה הסביבתית-חברתית

השדולה הסביבתית-חברתית

[rsslist:http://dovblog.s60.co.il/category/environment/green-lobby/feed/]

עדכונים נוספים

אודות השדולה הסביבתית-חברתית

המידע נמסר לאתר הכנסת באמצעות חברי הכנסת החברים בשדולות

הרכב השדולה בכנסת:

חברים:

דב חנין (יושב ראש) אופיר פינס – פז (יושב ראש) עפו אגבאריה רחל אדטו זבולון אורלב אופיר אקוניס מסעוד גנאים משה גפני ניצן הורוביץ אורית זוארץ אברהם מיכאלי אורית נוקד סעיד נפאע חנא סוייד אברהים צרצור כרמל שאמה נחמן שי

אודות השדולה:

השדולה תפעל תוך התייחסות לקשרים בין בעיות סביבתיות לבין סוגיות כלכליות וחברתיות. קשרים אלה מצויים בליבה של תפיסת הפיתוח בר-קיימא ההולכת ותופסת לעצמה מקום מרכזי בעולם העכשווי: שהרי, בסופו של יום, סביבה בריאה היא תנאי לקיומן של כלכלה איתנה ושל חברה ראויה. הארץ ניתנה לבני האדם ”לעבדה ולשמרה”, למענם ולמען הדורות הבאים אחריהם.

השדולה הסביבתית-חברתית תהיה פורום הן לדיון מפרה והן לעשייה משותפת אפקטיבית. היא תקיים קשר רצוף עם ארגוני החברה האזרחית ותסתייע בעצתה של מועצה ציבורית רחבה ובה אישי רוח ואקדמיה בולטים בתחומיהם. עם תחילת עבודתה של השדולה נקיים, כמובן, דיון בסדרי עבודתה בהשתתפות כל חברי וחברות הכנסת שיצטרפו אליה.


עדכונים:

השדולה הסביבתית-חברתית (RSS)