חינוך

מערכת החינוך בישראל צריכה לעבור מהפכה אמיתית. ההשקעה התקציבית בה נמוכה מהנהוג במדינות המפותחות, שיטות ההוראה מיושנות והמערכת מייצרת פערים עצומים בין אוכלוסיות בחברה כבר בשלב גן הילדים. יש להבטיח בישראל חינוך חינם, הלכה למעשה, בכל המסגרות החינוכיות-לימודיות מסיום חופשת הלידה ועד לאוניברסיטה, תוך קביעת העדפה מתקנת בהשקעות לקבוצות המוחלשות בחברה. כבר בגני הילדים יש להגדיל את מספר הגננות והסייעות, לאפשר צהרונים ומועדוניות בעלות נמוכה במיוחד (כדי לאפשר לשני ההורים לצאת לעבודה). יש לצמצם את מספר הילדים בכיתות ובגנים ולהעלות באופן אמיתי את שכר המורות והמורים, הגננות והסייעות כך שישקף את החשיבות שהחברה הישראלית מייחסת לחינוך ילדיה.

צריך לבלום את ההפרטה הזוחלת של מערכת החינוך הציבורית, המתבטאת גם בכניסתן של "תכניות לימודים נוספות" – המופעלות, לרוב, על-ידי חברות למטרות רווח – וכרוכות בהוצאה נוספת מכיסם של ההורים שיכולים לעמוד בכך.

צריך לשים קץ לשיטה שתחת הכותרת "חינוך למצוינות" מעמיקה את הפערים. יש לבטל את הפרקטיקות של הסללה לחינוך מקצועי, המנציחות את יתרונותיה של האליטות לזכות לחינוך שפותח את הדלת לשכר גבוה יותר בעתיד.

על מערכת החינוך לייצג בתכניה את המגוון התרבותי וההיסטורי העשיר של החברה הישראלית על כל חלקיה, בתכניות הלימודים בספרות, בהיסטוריה, באזרחות ובתחומים נוספים. גם ההיכרות היהודית-ערבית צריכה להתחיל כבר בבתי הספר, ועל המדינה לפתח מסגרות חינוך דו-לשוניות, המשותפות ליהודים וערבים.

 

מה עשינו

 • העברנו שני חוקים להארכת חופשת לידה

 

 

 • פעלנו להגנה על זכויות עצמאיות בדמי לידה
 • נאבקנו על חוק חינוך חינם מגיל 0

 

 

 • נאבקנו על זכויות מטפלות המשפחתונים והגשת הצעת חוק להסדרת מעמדן כשכירות

 

 

 • ליווינו מאבקי מרצים באוניברסיטאות ובמכללות
 • נאבקנו בנושא חופש הביטוי במערכת החינוך ובאקדמיה, עבור תלמידים ועבור מרצים

 

 

 • העברנו חוק איסור אפליה בבי"ס על רקע מגדרי

 

 

 • נאבקנו בהפרטת החינוך בבתי הספר וכניסה של גופים עסקיים ואינטרסנטים

 

 

 • נאבקנו על הקמת בתי ספר בכפרים הבדואים הלא מוכרים

 

לאן צריך ללכת

יצירת מערכת חינוך ציבורית שוויונית ואיכותית

 

 • להבטיח חינוך חינם בכל המסגרות החינוכיות-לימודיות, ממעונות היום ועד לאוניברסיטה
 • לייצר העדפה מתקנת לקבוצות המקופחות בקרב הילדים והנוער; להשקיע בהקטנת פערים בתנאי-הלימוד ובהישגים הלימודיים
 • להשקיע בצמצום פערים בין מערכת החינוך הערבית לעברית; לבנות 9,000 כיתות-לימוד החסרות במערכת החינוך הערבית
 • לקלוט את כל מורי הקבלן כעובדים בהעסקה ישירה של משרד החינוך. להעלות את שכר המורים ולשפר את תנאי עבודתם
 • לבלום את תהליכי המסחור וההפרטה במערכת החינוך
 • לשתף מורות ומורים בעיצוב מדיניות מערכת החינוך. להביא לדמוקרטיזציה ושקיפות של משרד החינוך, ארגוני המורים ובתי הספר. להעניק חופש פדגוגי למורות ולמורים, מתוך הכרה בשיקול הדעת המקצועי של כל מורה
 • לפתח שיטות הוראה, למידה, והערכה חדשניות המתאימות למאה ה-21. לפתח קישורי חשיבה עצמאית, ביקורתית, קישורי מחקר, עבודה משותפת ומעורבות. ליצור שיח פתוח בסוגיות רגישות ואקטואליות המכוון ליצירת תרבות דיון פלורליסטית, מכבדת ופתוחה
 • לשפר את התנאים הפיזיים בבתי הספר ולהבטיח סביבת לימודים בריאה ובטיחותית
 • לבטל את ההעדפה התקציבית לבתי-ספר ייחודיים
 • לצמצם את המספר המירבי של התלמידים בכיתה ל-25
 • להביא ליישום מלא של חוק החינוך המיוחד ושל חוק השילוב, כך שלכל הילדים הזקוקים לו יוענקו תנאים חינוכיים ופיזיים הולמים
 • לשפר מהותית את הטיפול בילדים בפנימיות ובילדים קרבנות התעללות
 • להשיב את שירותי הבריאות לתלמיד לידי המדינה ולהביא להעסקה ישירה של אחיות בתי הספר
 • להנהיג מפעל הזנה בתשלום סמלי בכל בתי הספר שבהם פועל יום חינוך ארוך

 

השכלה גבוהה:

 • לבטל את  שכר הלימוד במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה; לקדם את זכויות הסטודנטים ולהבטיח את חופש הביטוי וההתארגנות הפוליטית שלהם; להגן על האוניברסיטאות מפני תכניות הפרטה; להעלות את תקציבי הממשלה המיועדים להשכלה הגבוהה; לפתוח את הספריות האוניברסיטאיות בחינם לכלל הציבור
 • לשפר את תנאי המעונות, להרחיבם ולהתאימם למצבם הכלכלי של הסטודנטים
 • להביא להעסקה הוגנת, רציפה וישירה של המרצים ושאר העובדים במוסדות ההשכלה הגבוהה
 • להקים אוניברסיטה ששפת ההוראה בה ערבית; להכיר בהתארגנויות של הסטודנטיות והסטודנטים הערבים, ולהבטיח את שילובם באופן שוויוני במרקם החיים האוניברסיטאי