לעבוד בכבוד, לחיות בכבוד

המדיניות הכלכלית של ישראל צריכה לשרת את רוב החברה, במקום מיעוט קטן של בעלי הון.
המודל הניאו-ליברלי השולט בישראל כיום הופך כל תחום של החיים לאמצעי לעשיית רווחים. אך בניגוד לטענה הניאו-ליברלית, רווחיהם של בעלי ההון והסקטורים בעלי הכנסות גבוהות אינם מחלחלים לחברה כולה. אנו עדים בשנים האחרונות לגידול משמעותי ביותר באי-שוויון בהכנסות ובחלוקת העושר.

אנחנו זקוקים למודל פיתוח אשר מכפיף את הכלכלה לצרכי האנשים, ולא מכפיף את הצרכים של כולנו לרווחיה של שכבה דקה מאוד. זה צריך להיות מודל של קיימות בייצור, על פיו מייצרים את מה שדרוש לאנשים ולא את מה שמייצר רווחים.

מודל פיתוח כזה מחייב דמוקרטיזציה של הכלכלה; החזרת אוצרות הטבע של המדינה לבעלות ציבורית כדי לאפשר שימוש מושכל ובר קיימא וחלוקה צודקת של משאבים אלה; שינוי של משטר המקרקעין הקיים בישראל והפיכת האדמות לשייכות לציבור האזרחים כולו, תוך עשיית צדק היסטורי עם האזרחים הערבים ועם היהודים המזרחים כאחד.
כמו-כן, מדיניות כלכלית לטובת כולנו צריכה לשחרר את השירותים החברתיים מהדיקטטורה של הרווחיות, ולהפוך אותם לכפופים לצרכים של האנשים ולפיקוח דמוקרטי.

יש לארגן אחרת את מעגל העבודה באופן שיבטיח לעובדים השפעה אמיתית על הנעשה במקום עבודתם. האמצעי הטוב ביותר לעשות זאת הוא באמצעות חיזוק העבודה המאורגנת. אפשר וצריך לקצר בצורה משמעותית את שבוע ויום העבודה. כך יישאר לאנשים יותר זמן פנוי לבילוי עם משפחה וחברים, לפעילות פוליטית וחברתית, להנאה מתרבות, ספורט וטיול. מחקרים מראים שקיצור שבוע העבודה תורם דווקא לעלייה בפריון העבודה, ומאפשר גם חלוקה נכונה יותר של העבודה בחברה, תוך העסקה של יותר אנשים. ובכדי שהעסקה תהיה הוגנת, וכדי שהעובדים יהפכו להיות מרכז מקום העבודה, ההעסקה חייבת להיות ישירה באופן המבטיח את מלוא הזכויות.

מה עשינו

 • מאבק שניהלנו למען "מינימום 30" הביא להעלאת שכר המינימום
 • העברנו חוק האוסר על לקיחת בטחונות מעובדות ועובדים
 • העברנו חוק לאכיפת דיני העבודה
 • העברנו חוק לדמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)
 • העברנו חוק הודעה לעובד
 • העברנו חוק האוסר על פיטורים מחזוריים
 • נאבקנו להעלאת קצבת הנכות
 • נאבקנו להעלאת קצבת הזקנה
 • נאבקנו למען העסקה ישירה
 • פעלנו להגנה על זכויות עצמאיות בדמי לידה
 • פעלנו להארכת חופשת לידה
 • נאבקנו להחלת חינוך חינם מגיל 0
 • נאבקנו וקידמנו חקיקה להסדרת מעמד מטפלות משפחתונים

 

 • קידמנו חקיקה להגנה על זכויות יוצרים
 • העברנו את "חוק איה כורם" המגן על יוצרים במוזיקה מפני חוזי כבילה ארוכי שנים
 • נאבקנו  נגד הפרטת שירותים חברתיים: למען מערכת הבריאות הציבורית, שירותי בריאות לתלמיד, תכנית ויסקונסין, נגד הרפורמה בבריאות הנפש
 • קידמנו את הרפורמה בסיעוד
 • קידמנו חקיקה ומאבק למען עיתונות חופשית
 • נאבקנו נגד תאונות העבודה הקטלניות בענף הבניין ולמען הגברת אכיפה
 • ליווינו קבוצות עובדים במאבק נגד סגירת מקום עבודתם (מגבות ערד, חיפה כימיקלים,טבע, ועוד)
 • ליווינו מאבקי מרצים באוניברסיטאות ובמכללות – סגל זוטר, בית ברל, מכללת ת"א-יפו
 • העברנו חוק האוסר על עיקול דמי הליווי לעיוורים – חלק ניכר מהעיוורים בישראל חיים בעוני וסובלים מעיקולים על חשבונותיהם בשל חובות. החוק מגן על דמי הליווי, המאפשרים לשלם עבור עזרה הנדרשת לניידות בסיסית מפני כל סוגי העיקולים.
 • פעלנו לזכאות לתגמול לניצולי שואה שעלו לארץ לאחר שנת 1953
 • הבאנו לביטול שלילת הזכאות לקצבה מניצולי שואה נכים המקבלים רנטה
 • נאבקנו להענקת סמכות לבית הדין לעבודה להאריך מועדים
 • העברנו חוק לתיקון חובת המכרזים (איסור האפליה בשל גיל)
 • קידמנו יום שבתון בשכר ביום הבחירות המקומיות

 

לאן צריך ללכת

יש צורך בשינוי מהותי במדיניות הכלכלית-חברתית.

הנה עוד מספר צעדים לשינוי המצב:

 • מינימום זה מינימום: גם לעובדים וגם לאלה שאינם עובדים – העלאה של כלל ההכנסות של הנכים והקשישים לגובה שכר המינימום.
 • המשך העלאת שכר המינימום -קביעת שכר מינימום בגובה של 60% מהשכר הממוצע במשק
 • העלאת המסים הישירים והורדת המסים העקיפים
 • ביטול חוק ההסדרים האנטי דמוקרטי
 • קיצוץ תקציב הביטחון
 • הארכת חופשת הלידה והענקת חופשת לידה משמעותית גם לבני הזוג
 • הנהגת חינוך חינם מסיום חופשת הלידה
 • ביטול ההעסקה הקבלנית
 • תמיכה בהתאגדויות עובדים
 • הגברת האכיפה של חוקי עבודה
 • אכיפת החוקים והתקנות לגבי בטיחות וגהות בעבודה. צמצום לאפס של התאונות הקטלניות בענף הבניין
 • הרחבת הפיקוח על המחירים
 • ביטול הפרטות החברות הממשלתיות והשירותים הציבוריים,
 • הלאמת משאבי הטבע והבנקים.
 • הגדלת הכנסתם של העובדים – תוספת שכר שתפצה על שנים של שחיקה בשכר הריאלי
 • קיצור שבוע העבודה
 • עיגון חוסנם הכלכלי של הביטוח הלאומי והשירותים החברתיים
 • הנהגת מס עשירים על בעלי הכנסות גבוהות במיוחד
 • הנהגת מס עיזבון על העזבונות הגדולים במיוחד
 • ביטול התקרה להוצאה התקציבית (כלל ההוצאה) הפועל כמנגנון אנטי חברתי ואנטי דמוקרטי ומימון התוספות הנחוצות לשירותים החברתיים באמצעות הגדלת המיסוי הישיר על עשירים וגבייתו, והגדלת התשלומים של המעבידים לביטוח הלאומי
 • החזרת הבעלות והאחריות הציבורית על נכסים ושירותים, ביטול ההפרטות של חברות ממשלתיות, בנקים ושירותים ציבוריים ועירוניים, לרבות בתחומי הרווחה והחינוך
 • הלאמת כל משאבי הטבע תוך פיצוי נאות למשקיעים ובשלב ביניים הכפלת התמלוגים שמשלמות החברות להפקת גז; גביית תמלוגים זהים מכל החברות העוסקות בכרייה ובניצול של משאבי טבע
 • הבטחת זכויות יסוד חברתיות לכל
 • הכללת הביטוח המשלים בסל הבריאות;
 • הכנסת הטיפול הסיעודי לסל הבריאות.
 • קביעת מנגנון שיקבע מהו המינימום הנדרש לקיום בכבוד והתאמת כלל הקצבאות אליו מידי שנה
 • שיקום שירות התעסוקה הציבורי
 • הגנה על חסכונות העובדים הקמה ביוזמת הממשלה, של קרן פנסיה שלא למטרות רווח, אשר תשקיע את החסכונות ברמת סיכון נמוכה ותגבה דמי ניהול נמוכים
 • הקמת מנגנון פנסיה ממשלתי למקבלי שכר נמוך, אשר יממן את חלקם של העובדים בהפרשות לפנסיה במקביל לחלקם של המעסיקים
 • סיוע לעצמאים ועסקים קטנים באמצעות הקמת בנק השקעות עבור עסקים קטנים, אשר יפעל ללא מטרות רווח, הגנה על המשק הישראלי מפני תכתיבים של חברות רב-לאומיות והגנה על הייצור המקומי מפני יבוא בתנאי היצף,
 • הנהגת מס חברות פרוגרסיבי על פיו תאגידים גדולים ישלמו מס גבוה יותר ועסקים קטנים ישלמו מס מופחת
 • צמצום האפליה והפערים בשוק העבודה על רקע מין, לאום, דת, עדה, גיל, מצב משפחתי, נטייה מינית, זהות מגדרית, מוגבלות פיסית או נפשית או בשל כל סיבה אחרת
 • הבטחת שוויון בתנאים ובהזדמנויות לנשים בשוק העבודה.
 • מאבק בהדרה של ערבים משוק העבודה הישראלי על ידי הבטחתה של תחבורה ציבורית נאותה למקומות עבודה, עידוד הקמה של עסקים ואזורי תעשייה ביישובים ערביים, הסרת החסמים בקבלה לעבודה ומניעת אפליה בשכר, ומלחמה בגזענות הפושה בחברה הישראלית.
 • עידוד חרדים ליציאה לעבודה באמצעות הסרת החסמים החוקיים לשילובם בשוק העבודה, לרבות ביטול התניית הפטור משירות צבאי בהתחייבות שלא לעבוד, עידוד הכשרה מקצועית ורכישת השכלה גבוהה
 • ביטול אפלייתם לרעה בשכר של בני נוער עובדים; קיום קפדני של החוקים המגינים על הנוער העובד; אחריות המדינה להשכלה של י"ב כיתות לכל נערה ונער עובדים
 • השוואת שכרם וזכויותיהם של מהגרי העבודה ומבקשי המקלט מאפריקה לאלה המקובלים לגבי עובדים ישראלים, ושילובם באיגודים המקצועיים.
 • ביטול חוק הפיקדון ומס המעסיקים המייקר את העסקתם של מבקשי המקלט