הצוות

הצוות

יוני יונתן ליבנה (עזרה פרלמנטרית וניהול הצוות), 6230249-050, yonatan@dovblog.org .

אמג'ד אמג'ד שביטה (עזרה פרלמנטרית ודוברות), 6230237-050, amjad@dovblog.org.

שירלי רקח (עזרה פרלמנטרית בנושאי סביבה. ריכוז השדולה הסביבתית חברתית), 0506233543, shirley@dovblog.org.

דניה ואקנין (עזרה פרלמנטרית בנושאי זכויות אדם).

זוהר מילכגרוב (עזרה פרלמנטרית בנושאי זכויות אדם).

גיא ווסט (אינטרנט), guy@dovblog.org.