לאורך הדרך

המשבר החברתי העמוק

23.08.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

היו"ר אמנון כהן: חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. דב חנין (חד"ש): אדוני היושב-ראש, ראוי שבדיון הזה ישתתף אתנו שר. אני מציע לך לעצור את הדיון עד ששר ישתתף או לפחות להאריך את זמן הדיבור שלי עד שיגיע לכאן שר. היו"ר אמנון כהן: אתה יכול להמשיך. השר ייכנס. דב חנין (חד"ש): אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, […]

דרך שמציעה עתיד אמיתי ותקווה

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, היה לי קשה היום לראות את משפחות החיילים המוחזקים בידי "חיזבאללה" והפלסטינים, משפחות גולדווסר, רגב ושליט, כשהם היו פה. אני הרגשתי את הדאגה שלהם, את הצער שלהם, את הכאב שלהם, את הסבל שלהם, ולבנו אתם. אנחנו רוצים שהבנים שלהם יחזרו בשלום הביתה. אנחנו רוצים, שהם יוכלו לחזור, לחבק […]

המלחמה רק מחדדת ומקצינה את המצב החברתי הקשה שאנחנו נמצאים בו

31.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה להתחיל מדבריו החשובים של חבר הכנסת אזולאי. אני חושב שהסוגיה הזאת היא אכן סוגיה שצריך לטפל בה מיידית. לא ייתכן שעובדי כבאות, כמו גם עובדים אחרים – אגב, גם עובדים שעובדים במתנ"סים ועוזרים לאוכלוסייה שנמצאת במצב מאוד קשה – עושים את זה למעשה בהתנדבות, מבלי שהם […]

לא מגיע לילדים לקבל את המלחמה הזאת

אדוני היושב ראש, רבותיי חברי הכנסת, הקשה ביותר עבורי אתמול היה לראות את הילדים. זה התחיל מוקדם בבוקר, כשהיינו, הוועדה לזכויות הילד, בסיור בצפון, ופגשנו את הילדים במקלטים. שמענו את הפחדים, וראינו את הצלקות. זה נמשך בתמונות הזועה של אחרי הצהריים בטלויזיה, של הילדים שגופותיהם הקטנות מוצאות מתוך ההריסות, התמונות של אם ושל אם שמחפשים […]

התגברות תופעת הילדים בצמתים

13.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

גברתי יושבת הראש, אדוני השר, אנחנו לפני ימים מספר קיימנו דיון בוועדת הכנסת לזכויות הילד. התמונה שמצטיירת, כפי שהובאה בפני הוועדה, היא גם של גידול מאוד משמעותי בהיקפה של התופעה הזאת, וגם מגוון מאוד גדול של בעיות שנמצאות תחת הכותרת הכללית הזאת של "ילדים מקבצי נדבות או מוכרי סדקית למיניה בצמתים". יש בהחלט מצבים, שבהם […]

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון – השלמת מימון הסל

13.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – השלמת מימון הסל), התשס”ו-2006 תיקון סעיף 13 1.בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-19941, בסעיף 13(א), במקום פסקה (5) יבוא: “(5)סכומים נוספים מתקציב המדינה שיועברו מדי חודש למוסד והמוסד יעביר לקופות החולים, אשר ישלימו את ההפרש למימון סל שירותי הבריאות;”. דברי […]

הצעת חוק איסור קבלת בטחונות מעובד

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין שלי יחימוביץ מיכאל מלכיאור יורם מרציאנו מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, התשס"ו-2006 הגדרות 1.בחוק זה – "בטחונות" – כל בטוחה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שיעבוד, משכון או פיקדון, הנמסרת מעובד למעביד להבטחת הישארותו של עובד […]

הצעת חוק אחריות מזמין שירותי קבלן לזכויות העובדים

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין שלי יחימוביץ יורם מרציאנו רן כהן מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק אחריות מזמין שירותי קבלן לזכויות העובדים, התשס"ו-2006 הגדרות 1.בחוק זה – "הסכם קיבוצי" – כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-19571, לרבות צו הרחבה והסדר קיבוצי בכתב כמשמעותם בחוק האמור; "יום עבודה" – כמשמעותו בחוק שעות […]

הצעת חוק-יסוד: הזכות לדיור

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק-יסוד: הזכות לדיור הזכות לדיור 1.כל אזרח ישראל זכאי לדיור בשטח, באיכות ובתנאים אשר לא יהיו גרועים מן הרמה אשר תקבע בחוק או מכוח החוק. פגיעה בזכות לדיור 2.אין פוגעים בזכות לדיור אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד […]

הצעת חוק תעסוקת נכים

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין שלי יחימוביץ יורם מרציאנו רן כהן מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק תעסוקת נכים, התשס"ו-2006 הגדרות 1.בחוק זה –"מפקח על תעסוקת נכים" – מפקח שמונה לתפקידו ע"י השר; "נכה" – מי שמלאו לו 18 שנה והוא מוגבל בכושר עבודתו עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי בשיעור […]