לאורך הדרך

העלאת הגמלאות: הצעת חוק הביטוח הלאומי

10.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש): תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותי השרים, אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני תומך בתיקון שמטרתו להעלות את הגמלאות, אבל אני טוען שזה מעט, מעט מדי, מעט מדי ולצערי גם מאוחר מדי, ואני חושב שיש מקום – במסגרת החוק הזה – לעשות תיקון הרבה יותר משמעותי בתחום הגמלאות שמשתלמות לגמלאי ישראל. החוק הוא […]

הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות

09.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת מוחמד ברכה חנא סוייד דב חנין פ/179/17 הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות מטרת החוק 1. חוק זה מטרתו להגן על הזכויות החברתיות של אדם ולהבטיח לכל אדם קיום בכבוד ורווחה סוציאלית על בסיס של צדק חברתי, שוויוניות ושמירת כבוד האדם. זכויות חברתיות 2. לכל תושב הזכות לעבודה; הזכות לתנאי […]

הצעת חוק תחבורה ציבורית הפעלה ביום המנוחה השבועי

07.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק תחבורה ציבורית (הפעלה ביום המנוחה השבועי), התשס"ו-2006 הגדרות 1.בחוק זה – "יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת; "קו שירות" – כהגדרתו בפקודת התעבורה1; "שירותי תחבורה ציבורית" – […]

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה תיקון – קיצור שבוע העבודה

07.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – קיצור שבוע העבודה), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 3 1. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-19511 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 במקום "ארבעים וחמש" יבוא "שלושים וחמש". תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי בסעיף קטן […]

פיטורי אחיות בריאות הציבור בבתי הספר

05.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש): אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברתי חברת הכנסת יחימוביץ ורבותי חברי הכנסת הנכבדים, הנושא שעומד בפנינו הוא נושא מרגיז ומקומם במיוחד. נושא בריאות הציבור הוא נושא מרכזי בכל מערכת בריאות מתקדמת. נושא בריאות הציבור הוא אותו תחום שבו אנחנו מנסים למנוע, אנחנו מנסים להקדים רפואה למחלה או למכה, וזה המקום שזוכה לעדיפות גבוהה […]

תיאום ועבודה משותפת בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד הבריאות

05.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

הצעה לסדר-היום החמרת הפגיעות הסביבתיות בבריאות היו"ר יצחק זיו: אנחנו עוברים להצעה לסדר היום מספר 753 – החמרת הפגיעות הסביבתיות בבריאות של חבר הכנסת דב חנין.

אינאס אל-אטרש, חולת סרטן, תושבת אחד הכפרים הבדואיים הלא-מוכרים בנגב

גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, לא רבים הם המקרים שבהם אנחנו יכולים לומר דברים בטרם נעשה מעשה שצריך להימנע. המקרה שאני מדבר עליו היום הוא אחד המקרים האלה. אני מדבר על מקרה של ילדה קטנה, אינאס אל-אטרש, חולת סרטן, שהיא תושבת אחד הכפרים הבדואיים הלא-מוכרים בנגב. כמו יתר תושבי הכפרים הלא-מוכרים, גם לאינאס ולבני משפחתה […]

למען הגמלאים בישראל

03.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

אדוני היושב ראש, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נתמוך בהצעה להעלות את הגמלאות המשתלמות בגיל זקנה. אנחנו נתמוך בהצעה לא מכיוון שאנחנו מסתפקים בה, רחוק מזה. ההצעה הזו היא רק התחלה מאוד צנועה במאמץ גדול שכנסת ישראל צריכה לעשות למען הגמלאים בישראל, למען האנשים שנתנו את כל חייהם בעבודה, בגידול ילדים, בבניית החברה, והיום – וצר […]

הצעת חוק-יסוד: השוויון

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק-יסוד: השוויון עקרונות יסוד 1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. מטרה 2. מטרת חוק-יסוד זה לעגן את עקרון השוויון בין בני אדם ואת […]

הצעת חוק שימור אנרגיה במוסדות ציבור

02.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור יורי שטרן מיכאל נודלמן עמירה דותן אברהים צרצור מוחמד ברכה חנא סוויד זאב אלקין הצעת חוק שימור אנרגיה במוסדות ציבור, התשס"ו-2006 פרק א': מטרת החוק מטרה מטרת חוק זה להקטין את צריכת האנרגיה של מוסדות ציבור ולהביא לשימורה, כדי להביא הוצאת המדינה לרכישת דלקים, […]